Yarden uitvaarverzekering

De Yarden uitvaartverzekering bestaat uit een polis in de vorm van Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering. Het is voor iedereen belangrijk om de uitvaart te verzekeren. Op deze manier kunnen nabestaanden zich namelijk in alle rust voorbereiden op de begrafenis of crematie zonder na te hoeven denken over de financiële kant. Als de uitvaart is verzekerd, hoeven nabestaanden zich daarover namelijk geen zorgen te maken. Daarom is het ook zo belangrijk om na te denken en de keuze te maken voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Dat kan bij Yarden overigens gemakkelijk online. Een gemiddelde uitvaart zonder veel extra´s kost al snel 5.000 euro. Een uitvaart met extra´s kan zo een paar duizend euro duurder uitvallen.

  • Variabele looptijden uitvaartverzekering
  • Premievrij maken en afkopen van de polis is mogelijk
  • Minderjarige kinderen kunnen gratis worden meeverzekerd
  • Optie tot aanpassen van verzekerd bedrag
  • Indexatie is optioneel
  • Ledenvoordeel

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering

 

Iedereen die het afscheid na het overlijden goed geregeld wil zien, kan de keuze maken voor de uitvaartpolis Mijn Laatste Wensen van Yarden. Het betreft hier een flexibele polis met een lage maandpremie. De wijze waarop het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd kan door de verzekerde zelf worden bepaald. Verder is het mogelijk om kinderen in de leeftijd tot 21 jaar zonder extra kosten mee te verzekeren. De flexibiliteit die geboden wordt, heeft betrekking op de optie tot aanpassingen op basis van veranderende wensen of omstandigheden. Bovendien zijn er verschillende keuzes beschikbaar ten aanzien van de wijze van uitbetalen van het verzekerd bedrag. Er kan namelijk gekozen worden voor het laten betalen van de uitvaart. Hierbij zorgt Yarden ervoor dat de kosten van de uitvaart betaald worden tot het maximaal verzekerd bedrag.

 

De kosten worden voldaan op basis van de facturen voor de uitvaart. Er is nog een andere optie en dat is dat de uitvaartpolis in geld wordt uitgekeerd. Er wordt dan door Yarden het verzekerde bedrag uitgekeerd in geld. Voor deze polis wordt ook wel de term kapitaalverzekering gebruikt.
Wie niet kan kiezen tussen beide opties, heeft de mogelijkheid om de keuze te maken voor een combinatie van beide opties. De Yarden uitvaartverzekering wordt dan als het ware gecombineerd. Het verzekerde bedrag wordt voor een deel in geld uitgekeerd en het andere gekozen deel biedt de gelegenheid de kosten rechtstreeks door de uitvaartverzekeraar te betalen. Overigens worden ongeacht de gekozen optie de kosten altijd vergoed. Dus ook als de uitvaart elders wordt verzorgd. Dit heeft namelijk geen invloed op het verzekerde bedrag. Yarden is hierin positief afwijkend ten aanzien van de meeste verzekeraars.

Persoonlijk karakter

Het aanbieden van uitvaartverzorging gaat bij Yarden gepaard met een persoonlijk karakter. Dat is een belangrijk aspect voor nabestaanden die in een moeilijke periode terecht zijn gekomen. De uitvaartverzorger zorgt er persoonlijk voor dat de uitvaart op basis van de wensen wordt uitgevoerd. Er worden echter ook regelzaken uit handen van de nabestaanden genomen.
Er is sprake van een uitermate professionele aanpak in de wijze waarop de nabestaanden beleid worden naar het moment van de uitvaart door praktische diensten te verlenen. Als er een overlijden is gemeld bij Yarden wordt er door de uitvaartverzorger een bezoek gebracht aan de nabestaanden. De eerste zaken worden dan direct al geregeld en ook worden de nabestaanden uitgebreid geïnformeerd over de verdere stappen. Tijdens de uitvaartplechtigheid zorgt de uitvaartverzorger ervoor dat alles volgens plan verloopt en er gehoor wordt gegeven aan de wensen.

Online uitvaartpolis afsluiten

Yarden biedt als uitvaartverzekeraar vele voordelen. Het afsluiten van een uitvaartpolis kan online worden geregeld. Met een paar stappen is de uitvaart verzekerd en is de verzekerde ervan verzekerd dat nabestaanden zich niet druk hoeven te maken over de financiële gang van zaken met betrekking tot de uitvaart. Er zijn voordelige polissen met een premie vanaf 1,99 euro per maand beschikbaar. De uiteindelijke premie is van meerdere factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld van de persoonlijke wensen van de verzekerde ten aanzien van de uitvoering van de uitvaart. Ook de leeftijd van de verzekerde is een factor die wordt meegenomen in de berekening. Het is daarom handig en praktisch om eerst online de premie van de uitvaartverzekering van Yarden te berekenen. Die komt namelijk tot stand op basis van de ingevulde gegevens.
Er dient dan ook een verzekerd bedrag te worden gekozen dat de kosten van de wensen voor de uitvaart van de verzekerde dekt. Indien de ideale polis is gevonden en de premie bevalt, kan de uitvaartpolis direct online worden afgesloten. Bij het afsluiten van de verzekering is het mogelijk om ook meteen andere leden die tot het gezin behoren mee te verzekeren. Zoals gezegd geldt voor kinderen tot 21 jaar dat deze gratis worden meeverzekerd. Overigens is het ook mogelijk om de keuze te maken voor uw kind een eigen uitvaartverzekering af te sluiten die na het 21ste jaar over kan gaan op de naam van uw kind. Er zijn verschillende mogelijkheden ten opzichte van de premieduur. Er kan bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt voor een premieduur van 10 jaar, 20 jaar of 30 jaar. Daarnaast zijn er opties om de premiebetaling door te laten lopen tot de leeftijd van 65 jaar of 85 jaar is bereikt.

Pluspunten

Indien er sprake is van een Yarden uitvaartverzekering en de uitvaart wordt door een uitvaartverzorger van deze verzekeraar geregeld, levert dat een extra voordeel op. Er mag dan namelijk 10% extra budget worden gebruikt bovenop het verzekerde bedrag. Uiteraard dient het extra gratis budget aan uitvaart gerelateerde kosten besteed te worden. Dit deel wordt in natura vergoed. Verder is het zo dat het verzekerd bedrag tussentijds verhoogd en verlaagd kan worden. Een indexatie van het verzekerd bedrag is bovendien mogelijk. Voor het afsluiten van de polis worden er op het gebied van gezondheid maar drie eenvoudige vragen gesteld. Zo zijn er nog meer voordelen op te noemen. Yarden beschikt bijvoorbeeld over de Gouden Oor Erkenning.

Terminale ziekte

Indien er bij de verzekerde een terminale ziekte is geconstateerd voorziet de Yarden uitvaartverzekering in de mogelijkheid om een deel van het verzekerd bedrag eerder te laten uitbetalen dan het overlijden plaatsvindt. Het gaat hierbij om maximaal de helft van het bedrag. Het geld kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om die ene speciale laatste reis nog te maken of om extra thuiszorg te kunnen betalen.

Bereken uw premie bij Yarden