Wijzigingen in uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering wordt vaak voor het leven afgesloten, waarbij er zich in de persoonlijke situatie wel wijzigingen kunnen voordoen. Bijvoorbeeld een verhuizing of uitbreiding van het gezin, waarbij het kind meeverzekerd gaat worden op de polis. Dit zijn wijzigingen die gewoon doorgegeven kunnen worden aan de verzekeraar. De gegevens zullen dan worden aangepast. Er kunnen zich echter ook situaties, waarin de verzeker een wijziging van de inhoud van de uitvaartverzekering wenst. Of dat mogelijk is, hangt van de voorwaarden van de uitvaartverzekeraar af.

Tussentijdse wijziging

Er zijn meerdere verzekeraars die tegenwoordig flexibele uitvaartverzekeringen aanbieden, waarbij er tussentijds wijzigingen kunnen worden aangebracht in bijvoorbeeld het verzekerd bedrag. Of er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een meer uitgebreid dienstenpakket dan in het begin van de verzekering is afgesproken. Een tussentijdse wijziging van de uitvaartpolis kan uiteraard gevolgen hebben voor de hoogte van de premie, recht op diensten en ten aanzien van de uitkering van het verzekerd bedrag.

 

Flexibiliteit

De mate van flexibiliteit verschilt niet alleen per verzekeraar, maar ook per uitvaartverzekering. Indien er sprake is van gematigde flexibiliteit dan kan de verzekeraar bijvoorbeeld verlangen dat er voor de wijziging een aanvullende polis naast de bestaande uitvaartverzekering moet worden afgesloten. Wie een polis heeft en wijzigingen wil aanbrengen, kan beter contact opnemen met de verzekeraar of de informatie van de polis goed doornemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.