Op basis van koopsompolis

Iedereen krijgt het in leven te maken met het overlijden van dierbaren. Dat kunnen ouders zijn, maar ook een partner, een kind of andere dierbaren. Bij het overlijden van een dierbare is er niet alleen veel verdriet, maar dienen er ook praktische zaken geregeld worden. Als er dan een uitvaartverzekering aanwezig is, dan krijgen de nabestaanden geen financiële last te dragen. In dat kader is het ook verstandig om zelf een uitvaartverzekering te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een koopsompolis. Nabestaanden van de verzekerde krijgen dan niet te maken met kosten waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Koopsompolis uitvaartverzekering

Een koopsompolis is een vorm van een uitvaartverzekering, waarbij er niet iedere maand premie te hoeft worden afgedragen. De uitvaart wordt daarmee in één keer geregeld en nabestaanden worden niet opgezadeld met financiële lasten. Monuta is een uitvaartverzekeraar die een dergelijke koopsompolis biedt, maar er zijn nog meer uitvaartverzekeraars waar een koopsompolis wordt aangeboden. In plaats van maandelijks gedurende een lange periode premie te betalen, wordt bij een koopsompolis uitvaartverzekering in één keer een bedrag voldaan.

 

Verzekerd bedrag

Bij een koopsompolis dient vooraf te worden aangegeven voor welk verzekerd bedrag men een uitvaartverzekering wenst. Op basis daarvan en op grond van een aantal andere factoren wordt het bedrag van de koopsom bepaald die vervolgens in één keer moet worden voldaan. Het voordeel van deze vorm van verzekeren voor de uitvaart is dat er slechts eenmalig een bedrag voldaan hoeft te worden en er geen verdere maandelijkse lasten aan verbonden zijn.