Verzekering na scheiding

Er zijn allerlei situaties te bedenken die betrekking kunnen hebben op zaken die ten aanzien van de uitvaartverzekering geregeld moeten worden. Een voorbeeld daarvan is een scheiding. Er komen altijd al veel zaken bij kijken als twee personen gaan scheiden. Als er sprake is van een uitvaartverzekering die gezamenlijk is afgesloten eventueel ook met kinderen op de polis, dan zal er toch actie moeten worden ondernomen.

Uitvaartverzekering regelen

Zoals gezegd zal er bij een scheiding actie moeten worden ondernomen in het geval de uitvaartverzekering gezamenlijk is afgesloten. Er kan contact op worden genomen met de uitvaartverzekeraar om na te gaan wat de opties zijn. De uitvaartverzekeraar kan bijvoorbeeld voorstellen om de bestaande uitvaartverzekering die in het verleden gezamenlijk is afgesloten te splitsen, zodat beide personen elk een eigen uitvaartpolis ontvangen. Indien de uitvaartverzekering al afzonderlijk was afgesloten, hoeft de polis uiteraard niet opgesplitst te worden.

Kinderen meeverzekerd op de polis?

Kinderen kunnen op de polis van de ouders worden meeverzekerd, maar na scheiding kan daar eventueel ook verandering in worden aangebracht. Er kan de keuze worden gemaakt dat de kinderen meeverzekerd blijven bij een van de ouders na het splitsen van de uitvaartverzekeringen. Het is echter ook mogelijk om voor de kinderen elk apart een uitvaartverzekering af te sluiten. De premie is lager naarmate de verzekerde jonger is, zodat er voor kinderen geen enorme bedragen hoeven te worden betaald. De uitvaartverzekeringen kan eventueel ook worden afgekocht, waarna beide personen elk zelfstandig op zoek gaan naar een uitvaartpolis en die voor zichzelf en eventueel voor de kinderen afsluiten. Neem indien van toepassing bij een scheiding in elk geval contact op met de uitvaartverzekering om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Individuele polis

Als de bestaande verzekering naar aanleiding van de echtscheiding gesplitst wordt naar twee individuele polissen blijven doorgaans de oude voorwaarden van toepassing. Het is uiteraard altijd wel aan te raden om naar de voorwaarden te vragen of het moment dat er een splitsing plaatsvindt. Dat kan namelijk per verzekeraar weer verschillend zijn. De voorwaarden waaronder de uitvaartverzekering is afgesloten, veranderen dan mogelijk niet, maar voor de premie is dat een ander verhaal. U hoeft namelijk na de splitsing alleen nog maar uw eigen premie te betalen. Uw ex-partner is dan verantwoordelijk voor het betalen van de premie van de eigen individuele polis.

Producten en diensten splitsen

Het is overigens ook mogelijk dat partners in het huwelijk nog hebben besloten om bepaalde diensten en producten met betrekking tot de uitvaart te delen. Daarbij valt onder meer te denken aan een gezamenlijk graf of grafsteen. Na een scheiding is deze wens doorgaans niet meer aanwezig. Hier moet dan ook over nagedacht worden. Het is mogelijk om deze opties bijvoorbeeld ook te splitsen. Dat hoeft u niet letterlijk te nemen, want de helft van de waarde vormt het uitgangspunt van de splitsing. De ex-partners krijgen dan de waarde op de polis bijgeschreven. Als gevolg van deze specifieke splitsing kan het zo zijn dat er ineens sprake is van een verzekering die niet meer toereikend is om het gewenste onderdeel, zoals een grafsteen en graf alleen te betalen vanuit de verzekering. Er wordt dan de keuze geboden om de extra dienst of product die eerst gezamenlijk was alsnog voor het individu bij te verzekeren.
Het spreekt voor zich dat ook hier weer voor geldt dat uitverzekeraars er verschillende voorwaarden op nahouden als het gaat om het splitsen van producten en diensten. Het is in elk geval wel van belang om na te gaan of er na de scheiding en splitsing van polis sprake is van eventueel onderverzekerd zijn. Dit is een belangrijk aspect waar lang niet altijd over nagedacht, maar wat uiteraard wel van belang is om even over na te denken. Een bijverzekering is in dat geval mogelijk, zodat de kosten van de uitvaart wel weer gedekt worden.

VerzekeraarVerzekerd BedragPer maandVerzekering afsluiten
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10
zelf-logo€ 7.000,-€ 5,96
axent-logo€ 7.000,-€ 5,96