Eerder laten uitkeren

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt in principe de keuze voor de rest van het leven gemaakt. De polis eindigt pas bij overlijden tenzij deze eerder wordt opgezegd om bijvoorbeeld naar een andere verzekeraar over te stappen. Voor de meeste mensen geldt echter dat als eenmaal een polis is afgesloten er verder in het leven ook niet meer naar om wordt gekeken. De vraag is nu of er ook mogelijkheden zijn om de uitvaartverzekering eerder dan bij overlijden geld te laten uitkeren, waarbij het afkopen van de polis overigens even buiten beschouwing wordt gelaten.

Bijzondere situaties

Afgezien van het afkopen van de polis zijn er doorgaans geen mogelijkheden om eerder een deel van het verzekerd bedrag van de uitvaartverzekering te ontvangen dan bij overlijden. Daarop zijn echter wel uitzonderingen van toepassing. Niet bij elke verzekeraar, maar wel bij Axent. Daar wordt de gelegenheid geboden om een deel van het verzekerd bedrag eerder dan bij overlijden te laten uitbetalen, namelijk in het geval de verzekerde te maken heeft met een terminale ziekte. Er wordt dan een voorschot uitgekeerd.

Voorschot bij terminale ziekte

Een terminale ziekte is een van de bijzondere situaties, waarin wel de mogelijkheid wordt geboden om een voorschot te krijgen op het verzekerd bedrag van de uitvaartverzekering. Naast Axent zijn er meerdere verzekeraars die deze optie te bieden hebben. Het is uiteraard niet wenselijk dat er een dergelijke situatie ontstaat, maar degene die te maken hebben met een terminale ziekte, kunnen met het voorschot bijvoorbeeld nog een wens laten uitkomen die anders niet bekostigd zou kunnen worden.

VerzekeraarVerzekerd BedragPer maandVerzekering afsluiten
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10
zelf-logo€ 7.000,-€ 5,96
axent-logo€ 7.000,-€ 5,96