Prematuur geboren baby

Het is een situatie waarin geen enkel ouder in terecht wil komen. Zwanger zijn en te maken krijgen met een baby die te vroeg geboren wordt en overlijdt. Of zwanger zijn en bevallen van een kindje dat levenloos wordt geboren. Het zijn verschrikkelijke situaties, waar niemand aan wil denken, maar waar je als ouder wel mee geconfronteerd kunt worden. Aan praktische zaken dient dan ook gedacht te worden, zoals het regelen van de uitvaart. Hoe zit het in dat geval met de uitvaartverzekering?

Minimaal 24 weken

Met betrekking tot de dekking van nog niet geboren kinderen en de uitvaartverzekering zijn er in het verleden door de overheid grenzen gesteld aan de leeftijd van ongeboren kinderen. Op die manier worden verschillen tussen uitvaartverzekeraars onderling ten aanzien van de leeftijdsgrens voor ongeborenen in ieder geval voorkomen en weten ouders waar zij aan toe zijn bij het verliezen van een kind. De leeftijdsgrens van ongeboren kinderen is gesteld op 24 weken zwangerschap. Als een kindje bij 25 weken zwangerschap komt te overlijden, dan is de verzekeraar verplicht de kosten van de uitvaart te vergoeden.

Uitvaartverzekeraars

Er is nu een grens opgesteld voor het aantal zwangerschapsweken en de vergoeding van de uitvaart bij het overlijden na te vroeg geboren zijn. Er zijn echter ook verzekeraars die ook kosten voor een uitvaart vergoeden indien de zwangerschap eerder dan 24 weken is afgebroken. Uitvaartverzekeraars zijn het dan niet verplicht, maar doen dat doorgaans wel.

Afscheid nemen

Hoe moeilijk de situatie ook is als een prematuur geboren baby komt te overlijden, het is belangrijk om na te denken over het afscheid nemen. Verdriet overheerst, maar het regelen van de uitvaart is nodig. Er zijn veel mogelijkheden om uit te kiezen, maar het belangrijkste is dat de ouders zich daarbij goed moeten voelen, hoe raar dat ook klinkt als je kindje net is gestorven. Veel ouders die in deze situatie zijn geweest, hebben de keuze gemaakt om het kindje mee naar huis te nemen. Op die manier kan in alle rust thuis afscheid worden genomen. De uitvaart zelf kan naar de wens van de ouders worden ingevuld. Op een traditionele manier of op een speciale persoonlijke manier. Hierin wordt uiteraard begeleiding gegeven door de uitvaartverzorger die de mogelijkheden bespreekt. Bij het overlijden van een prematuur geboren baby kan er ook over de rouwkaart worden nagedacht. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een geboorterouwkaartje te versturen.
Verder dienen er beslissingen te worden genomen over de keuze voor een kistje of een mandje. Ook kan er muziek gedraaid worden tijdens de uitvaartplechtigheid en kunnen bloemstukken worden verzorgd. Er zijn nog andere zaken om over na te denken. Er zijn ouders die het fijn vinden om bijvoorbeeld een afdrukje van de handjes of voetjes te laten maken. Ook het maken van foto´s kan onderdeel zijn van het afscheid nemen. De moeder van het kindje verdient uiteraard ook nog op een andere manier aandacht, want zij is ook kraamvrouw die speciale zorg nodig heeft na de zwangerschap en bevalling. De uitvaartverzekering kan de kosten dekken, waarbij de uitvaartkosten zelf onder meer afhankelijk zijn van de keuzes die door de ouders gemaakt worden. Na het bespreken van de wensen kan er uiteraard een kostenindicatie worden gegeven. Het is overigens vaak mogelijk om alleen bepaalde diensten af te nemen. Bij het mee naar huis nemen van de prematuur geboren baby die is overleden, is het belangrijk dat er aan een babykoeling wordt gedacht. Bij een zwangerschap van minder dan 24 weken en overlijden kan de keuze gemaakt worden om het kindje te begraven of te cremeren, waarbij de uitvaartverzekeraar niet verplicht is om de kosten te vergoeden, maar dit doorgaans wel doet.