Opzeggen

Het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt gedaan om daarmee de kosten van de uitvaart voor een crematie of begrafenis te dekken. Bij het afsluiten van een polis nemen veel mensen vaak de moeite om een vergelijking te maken tussen de aanbieders van uitvaartverzekeringen. Er kunnen zich tijdens de looptijd van de uitvaartpolis situaties voordoen, waarin het nodig is om de uitvaartverzekering op te zeggen. Daar zijn uiteraard gevolgen aan verbonden, want de overeenkomst wordt dan eenzijdig beëindigd.

Voorwaarden opzeggen uitvaartverzekering

Het is natuurlijk mogelijk om de uitvaartverzekering op te zeggen. Een reden kan zijn dat er sprake is van het overstappen naar een andere verzekeraar. Een andere reden is dat mensen het overbodig kunnen vinden omdat er nu genoeg geld achter de hand is om de uitvaart te bekostigen. Zo kunnen er allerlei redenen zijn, maar wat de reden ook is, er zal altijd met de voorwaarden voor het opzeggen van de uitvaartverzekering rekening worden gehouden.
Zo kan verlangd worden dat de opzegging schriftelijk gedaan, maar ook dat er rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn. De verzekeraar kan bijvoorbeeld in de voorwaarden hebben opgenomen dat er sprake is van een opzegtermijn van twee maanden. Overigens worden er doorgaans verschillende opties geboden bij de opzegging, zoals de mogelijkheid van het premievrij maken of het afkopen van de uitvaartverzekering.

Premievrij maken of afkopen

Bij Yarden is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaalde uitvaartverzekering op basis van een aantal voorwaarden premievrij te maken. Dat is onder meer mogelijk bij de Yarden Uitvaart op Maat verzekering. Er wordt dan gestopt met het betalen van de premie, maar de uitvaartverzekering blijft wel bestaan. Het verzekerd bedrag zal in dat geval worden verlaagd.
Het afkopen van een uitvaartverzekering houdt in dat de verzekerde geld terug kan krijgen van de verzekeraar. De actuele waarde van de polis kan dan worden uitgekeerd. Ook hiervoor geldt dat er bij het opzeggen van de uitvaartverzekering wel aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan. Een uitvaartverzekering eindigt doorgaans op het moment van overlijden van de verzekerde, zodat daarvoor geen extra stappen te hoeven worden genomen.

Wel of niet opzeggen?

Het is in de eerste plaats van belang om na te denken over de reden van opzeggen. Misschien kan de maandpremie wel niet meer worden opgebracht. Of is er inmiddels genoeg spaargeld achter de hand om zelf de uitvaart te bekostigen. Er kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen om wel of niet de uitvaartverzekering op te zeggen. Het is alleen nog even de vraag of het altijd wel zo verstandig is om de polis te beëindigen. Op het moment dat de gedachte speelt om de verzekering op te zeggen omdat de maandelijkse premie niet meer kan worden opgebracht, is er namelijk een alternatief. De polis kan namelijk premievrij worden gemaakt, zodat er geen maandelijkse premie meer betaald hoeft te worden. De verzekering blijft dan bestaan en de eerder betaalde premies vormen het uitgangspunt van de uitkering na overlijden.
Indien de keuze gemaakt wordt om de polis af te kopen, kost dat geld. Het is namelijk zo dat de afkoopwaarde lager uitvalt dan de premies die eerder zijn betaald. Het is bovendien niet eens altijd mogelijk om de uitvaartpolis af te kopen. Dat is in het geval er sprake is van een naturaverzekering. Er kunnen verder verschillende eisen worden gesteld voor het premievrij maken of afkopen van de verzekering. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de polis al meerdere jaren liep. Een andere voorwaarde kan zijn dat door de verzekeraar gemaakte kosten van het opgespaarde bedrag worden afgetrokken. De eisen voor het premievrij maken, kunnen bij de uitvaartverzekeraars variëren. Het is dan ook altijd aan te raden om eerst goed de voorwaarden door te nemen voordat een besluit wordt genomen om de verzekering op te zeggen, premievrij te maken of af te kopen. Opzeggen en overstappen naar een andere uitvaartverzekering is uiteraard een andere optie. De reden om over te stappen kan eveneens om verschillende redenen worden genomen. Bijvoorbeeld omdat u niet tevreden bent met de huidige uitvaartverzekeraar of omdat u ergens anders goedkoper uit bent. Er wordt ook nog een optie geboden om de huidige uitvaartverzekering te behouden en een tweede polis te nemen om bijvoorbeeld op een hoger verzekerd bedrag uit te komen.

VerzekeraarVerzekerd BedragPer maandVerzekering afsluiten
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10
zelf-logo€ 7.000,-€ 5,96
axent-logo€ 7.000,-€ 5,96