Nuvema uitvaartverzekering

 

Er zijn in Nederland honderdduizenden mensen die de keuze hebben gemaakt een Nuvema uitvaartverzekering af te sluiten. De verzekeraar bestaat al decennia lang en altijd hebben de uitvaartwensen van de verzekerde centraal gestaan. De uitvaartpolissen worden namelijk daarop aangepast. Dat maakt het ook mogelijk om altijd een Nuvema uitvaartverzekering op maat aan te bieden naar wens van de klant. Er zijn dan ook verschillende opties beschikbaar om uit te kiezen. Zo kan er voor een natura polis, koopsom of kapitaaluitvaartverzekering worden gekozen. Een uitvaartdeposito behoort eveneens tot de opties. Verzekerden profiteren van meerdere voordelen als voor deze verzekeraar wordt gekozen om de uitvaart te verzekeren.

Natura polis

De natura polis is op het gebied van uitvaartverzekeringen van Nuvema een veel gekozen verzekering. Er wordt met deze verzekering namelijk dekking geboden voor diensten en producten om een uitvaart naar wens te regelen. Het verzekerde bedrag wordt niet uitgekeerde aan de nabestaanden, maar er kunnen diensten en producten tot het verzekerde bedrag worden ingekocht.
Een natura uitvaartverzekering van Nuvema kan op maat worden samengesteld. Na het overlijden hebben de nabestaanden zelf de mogelijkheid om een uitvaartverzorger te selecteren. Bovendien zijn er verschillende opties voor de verzekerde ten aanzien van de premieduur. Minderjarige kinderen kunnen op de polis van de verzekerde worden meeverzekerd zonder extra kosten. Voor de polis geldt een dekking over de hele wereld.

Kapitaaluitvaartverzekering

Een kapitaaluitvaartverzekering van Nuvema heeft als kenmerk dat er bij het overlijden van de verzekerde aan de nabestaanden een bedrag wordt uitgekeerd. Met het uitgekeerde bedrag kunnen er uitvaartdiensten en producten voor de uitvaart worden betaald. Deze polis biedt een grote mate van flexibiliteit en vrijheid ten aanzien van het regelen van de uitvaart.
Bij de keuze voor een koopsompolis die door Nuvema wordt aangeboden, geldt dat het premiebedrag ineens moet worden voldaan. Er is geen sprake van premiebetaling in termijnen. Het is aan te raden om na te gaan wat mogelijk voordeliger is als u voldoende middelen heeft om in één keer de koopsom te voldoen.

Uitvaartdeposito

Nuvema heeft naast de uitvaartverzekering in natura, kapitaal uitvaartverzekering en koopsompolis ook nog een uitvaartdeposito beschikbaar. In dat geval wordt de verzekerde de mogelijkheid geboden om een bedrag op een rekening van Nuvema te storten. Er wordt dan via de rekening bij Nuvema gespaard voor de uitvaart. Het spaartegoed dat is opgebouwd, zal bij het overlijden van de verzekerde ten goede komen aan de nabestaanden die daarmee de betalingen voor de uitvaart kunnen verrichten.

 

Bij de keuze voor een uitvaartdeposito geldt dat de verzekerde geen gezondheidsverklaring aan Nuvema hoeft te verstrekken. Voor mensen die te maken hebben met een chronische ziekte en voor mensen die al wat ouder zijn, kan een uitvaartdeposito een uitkomst zijn. Over het spaartegoed wordt overigens rente verstrekt dat jaarlijks wordt bijgeschreven. Na het afsluiten van een uitvaartdeposito wordt overigens de gelegenheid geboden om in de toekomst geld bij te storten. De Nuvema uitvaartverzekering op maat kan online worden afgesloten.

Begrafenisverzekering

Nuvema maakt een onderscheid tussen een begrafenisverzekering en crematieverzekering. Beide soorten zijn uitvaartverzekeringen, maar kunnen specifiek voor een begrafenis of voor een crematie worden afgesloten. Bij de keuze voor een plek op een begraafplaats kan met de wensen en met de kosten rekening gehouden worden. Als u al zeker weet dat u begraven wenst te worden na uw overlijden kunt u daarmee nu al rekening houden door voor de begrafenispolis te kiezen. Het is overigens altijd mogelijk om wensen in de toekomst weer aan te passen.

Een naturapolis is in Nederland de meest gekozen vorm als het gaat om de voorkeur voor een begrafenis. Het is echter ook mogelijk om voor de kapitaalverzekering te kiezen. De beste eigenschappen hiervan kunnen echter bij Nuvema gecombineerd worden in een naturabedrag begrafenisverzekering. Het bedrag wordt dan vastgesteld op basis van de wensen en de kosten die daarmee samenhangen. Indien er eerst wordt gekozen voor bijvoorbeeld het besteden van het geld aan een koffietafel kan dat later gewoon gewijzigd worden naar het besteden van het bedrag aan een luxe uitvaartkist.

Crematieverzekering

Een crematieverzekering kan gezien worden als een uitvaartpolis die dekking biedt voor een crematie na het overlijden van de verzekerde. De verzekering kan aangepast worden naar de wensen als al duidelijk is naar welke voorkeur de vorm van uitvaart uitgaat. Ook voor de crematiepolis geldt dat er sprake is van flexibiliteit. Wensen kunnen dan ook in de toekomst aangepast worden als deze zijn veranderd.

 

Er wordt standaard een verzekering op maat geboden. Bij een crematiepolis wordt vrije keuze van een uitvaartverzorger geboden en alle zorgen voor de nabestaanden worden na het overlijden van de verzekerde uit handen genomen. Bovendien is er het voordeel dat er geen levenslange premieduur van toepassing is. Nog een ander kenmerk van deze uitvaartpolis is dat de uitvaart een wereldwijde dekking kent. Verder zijn kinderen tot de leeftijd van 18 jaar gratis op de polis meeverzekerd. Voor welke uitvaartverzekering van Nuvema ook gekozen wordt, het is altijd mogelijk om online de premie te berekenen. Zo kunt u ook de verschillen zien en de keuze maken voor de polis die het beste bij u past.

Bereken uw premie bij Yarden