Gezondheidsverklaring uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt er naar veel verschillende gegevens gevraagd. Bijvoorbeeld naar persoonlijke gegevens in de vorm van naam, adres en geboortedatum, maar ook of er andere personen worden meeverzekerd. De geboortedatum dient ingevuld te worden om op basis daarvan mede de hoogte van de premie te betalen. Bij het op latere leeftijd afsluiten van een polis geldt dat er een hogere premie berekend kan worden in verband met een hoger risico voor de verzekeraar. Ook wordt er door de meeste verzekeraars gevraagd naar een gezondheidsverklaring. https://www.daisycon.com/nl/

Gezondheidsverklaring

Er wordt bij het afsluiten van een uitvaartverzekering om een gezondheidsverklaring gevraagd omdat de verzekeraar zo rekening kan houden met het gezondheidsrisico. Mensen die ernstige problemen met de gezondheid hebben, kunnen bijvoorbeeld een hoger risico hebben om eerder te overlijden dan mensen van dezelfde leeftijd die wel in goede gezondheid verkeren. De premie kan bijvoorbeeld hoger worden vastgesteld als uit de gezondheidsverklaring blijkt dat er zich op het gebied van de gezondheid van verzekerde problemen voordoen. De medische gegevens worden overigens niet voor iedereen toegankelijk gemaakt, maar alleen voor de medisch adviseur.

Alternatief voor uitvaartpolis

Als er zich met betrekking tot de gezondheidsverklaring voor het afsluiten van een reguliere uitvaartverzekering problemen voordoen of men wenst deze problemen te voorkomen, dan kan er voor een alternatief worden gekozen. Er kan dan de keuze worden gemaakt voor een uitvaartdeposito. Daarmee wordt een tegoed opgebouwd dat gebruikt kan worden voor de uitvaart. Voor een uitvaartdeposito is het niet een vereiste da een gezondheidsverklaring wordt ingevuld. Het kan gezien worden als een vorm van sparen voor de uitvaart, waarbij maandelijks of in één keer een bedrag aan de uitvaartverzekeraar wordt voldaan.