erfenis verdelen

Erfenis verdelen: 3 tips om ruzie te voorkomen!

Het komt regelmatig voor dat familieruzies ontstaan bij het verdelen van de erfenis. We begrijpen heel goed dat je er niet aan moet denken dat er ruzie met je familie ontstaat door het verdelen van de erfenis. Om te voorkomen dat er een conflict ontstaat en dat er een erfrecht advocaat nodig is hebben we in dit artikel drie tips op een rij gezet!

1. Vermijd onterving

Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven, dit gebeurt dan ook nog altijd af en toe. Als kind kan je in dat geval toch een deel van de erfenis van je ouder opeisen, ondanks de onterving. Elk kind heeft namelijk recht op de legitieme portie dat enkel bestaat uit geld. Het onterfde kind kan dit geld pas opeisen na overlijden van de langstlevende geregistreerde partner of echtgenoot. Het opeisen van de legitieme portie kan ook bij onterving van de geregistreerde partner, ouders en kinderen. Voor broers en zussen geldt dit niet.

Onterven is in veel gevallen na het overlijden de oorzaak van conflicten, maar zelden zal de onterfde zich erbij neerleggen omdat hij recht heeft op een wettelijke reserve. Dit wordt ook wel minimaal erfdeel of reservatair erfdeel genoemd. Dergelijke conflicten eindigen vaak in de rechtbank, waardoor het conflict uit de hand loopt. Onze tip is dan ook om onterven te vermijden.

2. Testament opstellen

Om de erfenis in goede harmonie te laten verlopen is het van belang dat er een testament opgesteld wordt, waarin alle erfgenamen gelijk behandeld worden. Ben je een kind bijzonder dankbaar? Dan kan je beter bij leven een schenking doen. Op deze manier wordt een conflict om de erfenis voorkomen.

3. Verdeel waardevolle spullen

Heb je waardevolle spullen in bezit? Dan is het verstandig om een lijstje te maken. Bespreek met je erfgenamen welke waardevolle spullen zij graag willen erven. Het voelt misschien raar om bij leven met erfgenamen te praten over je waardevolle bezittingen. Toch is het van belang om dit soort zaken bespreekbaar te houden om conflicten te voorkomen. Overleg daarom en maak een lijstje.