Dit moet je allemaal kunnen als verzorgende ig

Als verzorgende ig vorm je een belangrijk gedeelte van de zorg voor mensen die dat erg nodig hebben. Het werk verzorgende ig vind je in meerdere sectoren van de zorg, want overal wordt wel naar mensen gezocht.. Denk bijvoorbeeld aan de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, revaliderenden van een operatie, maar ook vrouwen die net zijn bevallen van hun baby. Het is dus een vrij divers werkveld, waar je grotendeels overigens wel eenzelfde soort taken uitvoert. 

Wat zijn het voor taken die je kunt doen?

Een verzorgende ig’er, voluit: verzorgende individuele gezondheidszorg helpt je zowel mee met huishoudelijke taken van patiënten of personen, als met verpleegkundige taken. Het is echter niet toegestaan om zelfstandig dit soort verpleegkundige taken uit te voeren. Daarvoor moet je een BIG-registratie hebben. Zo’n registratie krijg je niet als ig’er, waar een MBO niveau 3 opleiding voldoende is. Vanaf MBO niveau 4, waarmee je verpleegkundige wordt, krijg je een BIG. 

Dit betekent dat je wel katheters mag plaatsen en injecties mag geven, maar niet zelf de opdracht mag geven dat dit moet gebeuren. Deze orders komen altijd van de behandelende arts of de verpleegkundige. Wel ben je als vig’er erg bezig met een signalerende taak. Je moet erg goed opletten op wat er gebeurt met de patiënt, en als er iets verandert moet je gelijk hulp inschakelen. Als verzorgende ig sta je als het ware aan het front. Jouw ogen ziet het als eerste, als het slechter gaat met iemand. Door hierop te handelen en de juiste hulp in te schakelen, voorkom je erger.

Ook huishoudelijke hulp

Maar als verzorgende ig ben je niet alleen maar bezig met de verpleegkundige taken die verricht moeten worden. Je treedt namelijk ook op als ondersteuning in het huishouden en de persoonlijke verzorging. Zo kun je worden ingeschakeld om patiënten te wassen, te helpen met het aankleden en het verzorgen van maaltijden. We hadden het al even over de signalerende taak die gedaan moet worden als ig’er, maar ook contact met de familie en andere hulpverleners kan via jou verlopen als dat nodig is. Als degene die verzorgd moet worden hulp nodig heeft om afspraken te maken met fysiotherapeuten of maatschappelijk werkers, bied jij hulp.

Zijn er genoeg mensen in de zorg?

Als je het nieuws en de politiek een beetje volgt, zal het je niet ontgaan zijn dat er veel geluiden opgaan, die vinden dat er te weinig personeel in de zorg is. De rijksoverheid is natuurlijk wel bezig om extra mensen te werven, maar alle hulp is welkom. Via de link kun je in ieder geval op veel vragen een antwoord krijgen. Als jij nadenkt over een carrière in de zorg – misschien wel als verzorgende ig’er, kun je de frontlinie van de zorg versterken. Meer handen aan bed zijn altijd welkom!