Dela uitvaartverzekering

De DELA uitvaartverzekering bestaat uit een natura polis of uit een polis, waarbij een bedrag wordt uitgekeerd. Dat betekent dat er voor het organiseren van de uitvaart diensten en producten worden geleverd of dat nabestaanden het verzekerd bedrag ontvangen. De uitvaartverzekering wordt aangeboden in de vorm van een Uitvaartplan die geschikt is om de kosten en verzorging van de uitvaart te regelen, zoals voor een crematie of begrafenis. Het verzekerde bedrag wordt verhoogd op het moment dat er sprake is van prijsstijgingen. Bij de keuze voor een uitvaartpolis van DELA is de verzekerde ervan verzekerd dat nabestaanden niet met hoge kosten worden opgezadeld.

Dienstverlening en kosten

Dela informeert verzekerden en klanten goed over de dienstverlening en de kosten die in rekening worden gebracht. Met betrekking tot advies- en distributiekosten is er namelijk sprake van extra kosten. De verzekeraar is daarbij verplicht om deze kosten bij het verstrekken van financieel advies apart in rekening te brengen. Dat geldt ook voor het afsluiten van een nieuwe verzekering. Ten aanzien van de distributiekosten is het sprake van kosten die betrekking hebben op het verwerken van de aanvraag voor een verzekering. Deze kosten zijn per polis van toepassing. De kosten zijn niet extreem hoog, want als u een uitvaartverzekering online afsluit wordt er gedurende tien jaar een extra bedrag van 0,08 euro per maand in rekening gebracht. De totale distributiekosten komen dan neer op 9,50 euro. Advieskosten hebben specifiek betrekking op het verstrekken van financieel advies dat door een adviseur Dela wordt gegeven. U heeft voor het afsluiten van een uitvaartpolis niet altijd advies nodig, want u kunt heel gemakkelijk zelf een keuze voor een polis maken. In dat geval komen er dan ook geen advieskosten bij kijken.

 

Alles goed regelen

Als u van plan bent om een uitvaartverzekering af te sluiten dan biedt Dela daar online de mogelijkheid toe. Deze coöperatie vindt het belangrijk dat alles rondom uw uitvaart goed geregeld wordt. Het is daarom belangrijk dat er wordt nagedacht over de wensen rondom de eigen uitvaart. Het is uiteraard niet leuk om daarbij stil te staan, maar kan u en uw nabestaanden wel rust geven. Iedere uitvaart wordt weer anders ingevuld en daarom kan er altijd op een persoonlijke uitvaart gerekend worden. Er kunnen keuzes gemaakt worden ten aanzien van het soort kist, rouwdrukwerk, uitvaartlocaties, muziek en beeld en bloemen. Verder is het uiteraard handig om inzicht te krijgen in de kosten van de uitvaart als deze aan de hand van de wensen van de verzekerde wordt vervuld. De kosten van de uitvaart kunnen bij Dela online worden berekend net als de premie. Overigens biedt de coöperatie de gelegenheid om een vast bedrag te krijgen als er voor een andere uitvaartverzorger wordt gekozen. Dit is mogelijk bij Dela uitvaartplan in diensten. Dat kan financieel echter wel minder voordelig uitpakken.

DELA Uitvaartplan

Het DELA Uitvaartplan kent vier verschillende pakketten, namelijk Basis, Plus, Flexibel en Geld. Het is handig om gebruik te maken van de Uitvaartkostenwijzer op de website van DELA om een indicatie te krijgen van de uitvaartkosten. Standaard kan er voor een uitvaart uit worden gegaan van kosten die tussen 7.000 euro en 10.000 euro zijn gelegen.


Het DELA Uitvaartplan kan worden afgesloten door personen die de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt. Een partner en kinderen kunnen worden meeverzekerd. De premie wordt betaald tot de leeftijd van 65 jaar is bereikt of tot aan het overlijden. Voor kinderen geldt een kinderpremie, waarbij er geen waarde in de verzekering wordt opgebouwd. De lage kinderpremie wordt tot een leeftijd van 25 jaar berekend. Bij het afsluiten van een DELA uitvaartverzekering worden eenmalig poliskosten in rekening gebracht en voor het online afsluiten geldt nog een eenmalig bedrag aan distributiekosten.

Basis, Plus of Flexibel

Bij het pakket Basis worden diensten voor de uitvaart verzekerd en is er daarnaast nog sprake van een vrij te besteden bedrag van ongeveer 600 euro. Daarmee kunnen aanvullende wensen worden betaald. Er is sprake van een vast pakket aan basisdiensten, zoals het vervoer van de overledene en verzorging. Ook de opbaring en een standaard kist zijn inbegrepen in de dekking.


Het Plus pakket is bij DELA de meest gekozen uitvaartverzekering, waarbij het dienstenpakket net zo verzekerd is als bij het basispakket, maar er een bedrag van 3.000 euro vrij te besteden zal zijn. Bij het pakket Flexibel kan de verzekerde zelf een Uitvaartplan op maat samen stellen met een dienstenpakket en een vrij te besteden bedrag dat zelf gekozen kan worden.


Bij het DELA Uitvaartplan Geld dat de verzekerde er uitsluitend voor kiest om een bepaald bedrag te verzekeren. De nabestaanden krijgen dit bedrag na het overlijden van de verzekerde toegekend. Deze keuze kan bijvoorbeeld gemaakt worden voor een uitvaart in het buitenland of als aanvulling op een bestaande polis.
Naast de genoemde pakketten geldt dat er ook nog een keuze kan worden gemaakt voor een DELA Uitvaartplan tegen koopsom. Er wordt dan een koopsom betaald in de vorm van een eenmalig bedrag. Er is dan sprake van een verzekering van een geldbedrag dat uitgekeerd wordt bij overlijden en aan de uitvaart kan worden besteed.

Bereken uw premie bij DELA