Yarden heeft als verzekeraar die uitvaartverzekeringen aanbiedt de klantwaardering zien toenemen. Bovendien is er sprake van een jaar met financiële resultaten die als goed bevonden worden. Het resultaat komt aan...

De meeste mensen vinden het belangrijk dat nabestaanden niet geconfronteerd worden met de kosten van een uitvaart bij overlijden. Monuta heeft een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat 34 procent van...

Het komt regelmatig voor dat uitvaartverzekeraars in elkaar opgaan, worden overgenomen of dat er een samenwerking ontstaat. Verzekerden worden daar doorgaans over geïnformeerd en anders is het te zien aan...

Uitvaartorganisatie Yarden heeft een nieuwe campagne gelanceerd met een hoofdrol voor Ali B. De campagne is inmiddels al meerdere malen op televisie geweest in de vorm van een reclamespot. De...

Monuta heeft de klantprocessen nog altijd uitstekend op orde, zoals is gebleken na een onderzoek dat door de Stichting toetsing verzekeraars is uitgevoerd. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren blijft dan ook...

Als een dierbare is overleden weten nabestaanden niet altijd of er in het verleden een uitvaartverzekering is afgesloten. Het kan bijvoorbeeld al heel lang geleden zijn dat er een uitvaartpolis...