10 euro per maand aan kosten voor graf

Per maand geldt in Nederland een gemiddeld bedrag van 10 euro aan kosten voor een graf. Dit gemiddelde bedrag komt voort uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de LOB, waarin alle kosten zijn meegenomen behalve de monumentkosten. In Nederland zijn de kosten voor een graf sterk uiteenlopend in de verschillende provincies. De kosten voor een graf in de provincie Groningen, maar ook in de provincies Noord-Brabant en Overijssel zijn een stuk lager in vergelijking met provincies als Drenthe, Noord-Holland en Utrecht.
In Nederland bestaat er een verschil tussen een algemeen en een particulier graf. Als er sprake is van een particulier graf, dan bepalen de nabestaanden wie er in het graf kan worden begraven. Ook wordt bij dit type graf zelf bepaald wat de grafrustduur zal zijn. Dat is bij een algemeen graf doorgaans tien jaar en bovendien kunnen er maximale drie overledenen in een algemeen graf worden begraven.
In het onderzoek zijn meerdere begraafplaatsen van verschillende gemeenten en van particuliere instellingen betrokken. Deze partijen verzorgen jaarlijks twintigduizend begrafenissen en dat is ongeveer een derde van alle begrafenissen in Nederland. De gemiddelde kosten voor een algemeen graf bedragen 100 euro en de gemiddelde kosten voor een particulier graf liggen op 124 euro bij een eenpersoonsgraf. Indien er twee overledenen zijn begraven in een particulier graf bedragen de kosten gemiddeld 148 euro.
Stijging kosten voor begraven
Er wordt in de media regelmatig gesproken over stijgende kosten ten aanzien van het begraven van overledenen. In de praktijk blijkt het dan vooral te gaan over een specifieke begraafplaats en is er doorgaans geen sprake van een algemene kostenstijging voor het begraven van overledenen. Overigens heeft iedereen het recht om zelf een begraafplaats te kiezen om daar na het overlijden begraven te worden. Daarbij kan uiteraard met de hoogte van de kosten rekening worden gehouden. De belangrijkste kosten van diverse begraafplaatsen worden jaarlijks in een overzicht door het LOB getoond.
Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
De Lob bestaat al vanaf het jaar 1995 en heeft als doel de belangen van de begraafplaatsen in Nederland te vertegenwoordigen. Er wordt aan de leden op verschillende gebieden ondersteuning geboden en daarnaast treedt de organisatie op als aanspreekpunt voor brancheorganisaties en de overheid. Daarnaast vervult de LOB een grote ten aanzien van de voorlichting met het collectief belang als uitgangspunt.

VerzekeraarVerzekerd BedragPer maandVerzekering afsluiten
yarden-logo€ 7.000,-€ 1.99
dela-logo€ 7.805,-€ 1,07
nuvema-logo€ 7.056,-€ 1,13
ardanta-logo€ 8.000,-€ 1,10
zelf-logo€ 7.000,-€ 5,96
axent-logo€ 7.000,-€ 5,96